ניהול פרוייקטים ברשויות מקומיות  

ניהול פרוייקטים סולאריים ברשויות מקומיות 

לחברה נסיון עשיר בניהול פרוייקטים סולאריים על גגות מבני ציבור. העבודה כוללת בחירת הגגות המתאימים ("סקר גגות"), בחירת קבלנים באמצעות מכרזים, ליווי ופיקוח עד השלמתו של הפרוייקט.  אנו מנהלים פרוייקטים מסוג זה בעשרות אתרים בישראל תוך ליווי ע"י צוות מנוסה ומקצועי. 

החלפת תאורה לתאורה חסכונית והתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות

 לחברה נסיון רב בפרוייקטים להתייעלות אנרגטית ובניהול פרוייקטים להחלפות תאורת חוץ ברשויות מקומיות. העבודה על פרוייקטים מסוג זה כוללת ע"פ רוב אפשרות להגשת בקשות לתמיכה ממשלתית. לחברה נסיון עשיר ומוצלח בהגשת עשרות בקשות זוכות בקולות קוראים ובתמיכות ממשלתיות.

ניהול הפרוייקט כולל ביצוע סקרי תאורה , מיפוי ויצירת שכבות ממ"ג (GIS), תכנון תאורה וליווי המכרז עד סיום הפרוייקט. 

לחברה נסיון רב בניהול החלפת תאורת חוץ לתאורה חסכונית (לד) ברשויות מקומיות בישראל. 

ניהול פרוייקטים למעבר לשימוש בגז טבע ברשויות מקומיות 

רשויות מקומיות עשויות לחסוך כסף רב באמצעות מעבר לשימוש בגז טבעי בתחומן. אנו מלווים את הפרוייקט מראשיתו - תכנון שטחים ומיפוי צרכני אנרגיה. אנו מספקים לווי רגולטורי והנדסי מלא למהלך. בחברה צוות הנדסה מנוסה.

 

אנחנו מבצעים סקר צרכנים ושימושים, בדיקת תב"ע וליווי תכנון מלא.

הצוות שלנו מאפשר לרשות המקומית, באמצעות חברות כלכליות, או ישירות ע"י אגפי הרשות, לקדם מהלכים להתייעלות אנרגטית ולרווח כלכלי משמעותי. חלק מפעולות אלה עשויות להיות מלוות בתמיכות ממשלתיות.  

 
 
 
  • Facebook

 סביבות פרוייקטים בע"מ,  משרד לייזום וניהול פרוייקטיים,  ליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה. 

רח' יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148  טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.pro

SVIVOT ENVIRONMENTAL PROJECTS LTD,   10 Yad-Harutzim St', Jerusalem, Israel

Tel: 972-2-5612574 ,  Email: mail@svivot.pro