top of page

ניהול פרוייקטים ברשויות מקומיות  

גג ברכה שומרון.png

ניהול פרוייקטים סולאריים ברשויות מקומיות 

לחברה נסיון עשיר בניהול פרוייקטים סולאריים על גגות מבני ציבור. העבודה כוללת בחירת הגגות המתאימים ("סקר גגות"), בחירת קבלנים באמצעות מכרזים, ליווי ופיקוח עד השלמתו של הפרוייקט.  אנו מנהלים פרוייקטים מסוג זה בעשרות אתרים בישראל תוך ליווי ע"י צוות מנוסה ומקצועי. 

החלפת תאורה לתאורה חסכונית והתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות

 לחברה נסיון רב בפרוייקטים להתייעלות אנרגטית ובניהול פרוייקטים להחלפות תאורת חוץ ברשויות מקומיות. העבודה על פרוייקטים מסוג זה כוללת ע"פ רוב אפשרות להגשת בקשות לתמיכה ממשלתית. לחברה נסיון עשיר ומוצלח בהגשת עשרות בקשות זוכות בקולות קוראים ובתמיכות ממשלתיות.

ניהול הפרוייקט כולל ביצוע סקרי תאורה , מיפוי ויצירת שכבות ממ"ג (GIS), תכנון תאורה וליווי המכרז עד סיום הפרוייקט. 

לחברה נסיון רב בניהול החלפת תאורת חוץ לתאורה חסכונית (לד) ברשויות מקומיות בישראל. 

The Kidron Valley 2014-8-11-19:20:45
ריגנסי תל אביב.png

ניהול פרוייקטים למעבר לשימוש בגז טבע ברשויות מקומיות 

רשויות מקומיות עשויות לחסוך כסף רב באמצעות מעבר לשימוש בגז טבעי בתחומן. אנו מלווים את הפרוייקט מראשיתו - תכנון שטחים ומיפוי צרכני אנרגיה. אנו מספקים לווי רגולטורי והנדסי מלא למהלך. בחברה צוות הנדסה מנוסה.

 

אנחנו מבצעים סקר צרכנים ושימושים, בדיקת תב"ע וליווי תכנון מלא.

הצוות שלנו מאפשר לרשות המקומית, באמצעות חברות כלכליות, או ישירות ע"י אגפי הרשות, לקדם מהלכים להתייעלות אנרגטית ולרווח כלכלי משמעותי. חלק מפעולות אלה עשויות להיות מלוות בתמיכות ממשלתיות.  

גז טבעי
ניהול פרוייקטים בתאורה
ניהול פרוייקטים סולאריים ברשויות
bottom of page