top of page
אודותינו

משרד "סביבות פרוייקטים בע"מ"  מספק שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים לרשויות מקומיות בישראל בתחומי איכות הסביבה. אנחנו מלווים מיזמים בתחום ההתייעלות האנרגטית, האנרגיות המתחדשות, ובתחומי תכנון מערך הטיפול בפסולת ברשות.

החזון שלנו: אנו שואפים לסייע לסביבה באמצעות ביצוע וניהול פרוייקטים התורמים להתייעלות כלכלית בתחומי איכות הסביבה ולהפחתת פליטות ומזהמים ודרך הנגשת תמיכות ומענקים בתחומי איכות הסביבה לרשויות מקומיות ולחברות בישראל.

הצוות

רועי אורבך

שותף

יועץ סביבתי ומנהל פרוייקטים

אודי בר לבב

שותף

יועץ סביבתי, M.A בניהול משאבי טבע ומומחה לניהול מדיניות אנרגיה.

בעל הסמכה כממונה תהליך טיפול בפסולת בניין

עדי אריכא

שותף

מהנדס תעשייה וניהול, ממונה אנרגיה ברשויות מקומיות

bottom of page