top of page

ליווי תמיכות וקולות קוראי 

לוגו פרוייקטים.png

תמיכה ממשלית עד 20% מגובה פרוייקט להתייעלות אנרגטית  

הגשת קול קורא 4.41  לשנת 2019 

מסלול סיוע להפחתת פליטות גזי חממה 2019  4.41

 משרד הכלכלה והתעשיה פרסם בחודש פברואר 19' את מסלול התמיכה להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. סך התמיכות – 75 מיליון ₪, בכל שנה עד שנת 2020. ניתן להגיש עד 3 בקשות, כאשר גובה התמיכה עד 20% מסך ההשקעה ולא יותר מ 3 מ"ש עבור סך הבקשות לכל מבקש בשנה

רשאים להגיש בקשות למסלולי התמיכה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, איגודי ערים, עמותות, שותפויות רשומות, תאגידים ועוד. לראשונה, נכללות הוצאות הייעוץ והתכנון, במסלולי התמיכה.

חברת "סביבות פרוייקטים סביבתיים בע"מ" מבצעת עבור רשויות מקומיות מיפוי של צרכני האנרגיה הרלוונטיים, סקרי תאורה, הגשת תמיכות וסיוע מקצועי, תכניות כלכליות, ניהול המכרזים ופיקוח על ביצוע.  

מהכרותינו עם הרשויות והגופים המוניציפאליים, מדובר בניצול הזדמנות טובה להתייעלות ולחיסכון עבור, בפרויקטים שהם כדאיים אף ללא תמיכות, יחד עם הזדמנות להיות שותפים למאמץ להפחתת גזי החממה!

לאור פרסום המענק, מומלץ להכין (או להשלים) תכניות, להתחיל בביצוע סקרים, ולהיערך במהירות ובמקצועיות

נשמח לעמוד לרשותכם.

רשימת הנושאים שבתמיכה:

 

 1. החלפת תאורה לתאורה חסכונית

 2. החלפת מזגנים ישנים

 3. התקנת משאבות חום

 4. התקנת מאווררי תקרה יעילים

 5. החלפת ו/או שידרוג יחידות מיזוג מרכזיות

 6. התקנת מערכת מיזוג תרמו-סולאריות

 7. התקנת מערכות ניהול אנרגיה

 8. התקנת מערכת לאגירת קור

עמדות טעינה בשטחים ציבוריים : עקרונות התמיכה הממשלית

ק"ק 2018 / 114 -115 
הגשה    28/02/19
הקמת עמדות טעינה איטיות בשטחים ציבוריים 

משרד האנרגיה ומנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה,  מקדמים שימוש ברכב חשמלי בישראל, לצורך הפחתת התלות בנפט בתחבורה והפחחת זיהום האוויר בישראל. לשם כך פורסם קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים. 

תועלות עמדות טעינה לרשות:

 • מקור הכנסה נוסף

 • תמיכה כלכלית ממשלתית משמעותית בפרויקט עתידי ברמת ודאות גבוהה. יתכן שבעתיד לא תהיינה תמיכות

 • השקעה בשיפור השירות העתידי לתושב

לוחות זמנים וצורת הגשה:

 1. ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד באמצעות טופס באתר המשרד. הטופס יהיה זמין החל מיום 10/12/18 ועד למועד 31/01/19 בשעה 14:00

 2. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה עד לתאריך 13/12/18 בשעה 12:00

 3. ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 15/01/19 ,

 4. מועד אחרון להגשת הבקשה (ניתן להגיש רק במערכת המרכב"ה): 28/02/19

מועד אחרון להגשת הבקשה (ניתן להגיש רק במערכת המרכב"ה): 28.10.18

עיר דיגיטלית

ערים חכמות : "עיר דיגיטלית" - תמיכה עדכנית 

מדינת ישראל באמצעות מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (במשרד לשיוויון חברתי) תומכת בצורה נדיבה בקידום מיזמים דיגטליים לקידום הרשויות המקומיות בישראל. חברת סביבות פרוייקטים בע"מ מובילה מזה מספר שנים תהליכים דיגטליים ברשויות ובהם תאורה חכמה, GIS, מערכת שו"ב רשותיות ועוד.

בהחלטת ממשלה מס' 2733 מיום 6/11/2017 הוחלט לגבש תכנית לקידום תחום הערים החכמות בישראל, שתכלול בין היתר ביצוע פרויקטים ליישום כלים דיגיטליים מתקדמים.

הפעולות הנתמכות

 • מערך תפעול וקבלת החלטות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית- G.I.S

 • מערך שיתוף ציבור לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות על-ידי הרשות המקומית;

 • הנגשת משאבים של הרשות המקומית לשימוש הציבור;

 • תאורה חכמה

 • מערכת לניהול פרויקטים

 • כלים מבוססי מידע לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות על-ידי הרשות המקומית

 • פורטל כלים דיגיטליים לסיוע לעסקים

 • מערכת שליטה ובקרה רשותית

 • חניה חכמה

 • ניהול, תפעול ופיקוח על תהליכים ונכסים רשותיים

 • מערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות לתושב

 • ניתוח וידאו ("וידיאו אנליטיקס")

 • מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית - "קמפוס".

מועד אחרון להגשת הבקשה (ניתן להגיש רק במערכת המרכב"ה): 28.10.18

 

 

ניתן ליצור קשר ולתיאום פגישה בנושא,באמצעות משרדנו, עם כל אחד מהשותפים במשרד:

 

משרד סביבות פרוייקטים: 02-5612574,

נעמה : naama@svivot.pro

מסלול סיוע להפחתת פליטות גזי חממה 2018  4.41

בתאריך 15/4/2018 פרסם משרד הכלכלה והתעשיה את מסלול התמיכה להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. סך התמיכות – 75 מיליון ₪, בכל שנה עד שנת 2020. ניתן להגיש עד 3 בקשות, כאשר גובה התמיכה עד 20% מסך ההשקעה ולא יותר מ 3 מ"ש עבור סך הבקשות לכל מבקש בשנה

רשאים להגיש בקשות למסלולי התמיכה רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, איגודי ערים, עמותות, שותפויות רשומות, תאגידים ועוד. לראשונה, נכללות הוצאות הייעוץ והתכנון, במסלולי התמיכה.

חברת "סביבות פרוייקטים סביבתיים בע"מ" מבצעת עבור רשויות מקומיות מיפוי של צרכני האנרגיה הרלוונטיים, סקרי תאורה, הגשת תמיכות וסיוע מקצועי, תכניות כלכליות, ניהול המכרזים ופיקוח על ביצוע.  

מהכרותינו עם הרשויות והגופים המוניציפאליים, מדובר בניצול הזדמנות טובה להתייעלות ולחיסכון עבור, בפרויקטים שהם כדאיים אף ללא תמיכות, יחד עם הזדמנות להיות שותפים למאמץ להפחתת גזי החממה!

לאור פרסום המענק, מומלץ להכין (או להשלים) תכניות, להתחיל בביצוע סקרים, ולהיערך במהירות ובמקצועיות.

המועד האחרון להגשת הבקשה 21.6.2018

נשמח לעמוד לרשותכם.

רשימת הנושאים שבתמיכה:

 

 1. החלפת תאורה לתאורה חסכונית

 2. החלפת מזגנים ישנים

 3. התקנת משאבות חום

 4. התקנת מאווררי תקרה יעילים

 5. החלפת ו/או שידרוג יחידות מיזוג מרכזיות

 6. התקנת מערכת מיזוג תרמו-סולאריות

 7. התקנת מערכות ניהול אנרגיה

 8. התקנת מערכת לאגירת קור

 פרסומים קודמים בנושא תמיכות (התייעלות אנרגטית)  :

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה (להלן: "המרכז"), מעוניין לסייע לרשויות מקומיות ולגופים זכאים בתמיכה ע"פ החלטת הממשלה מספר 542 מיום 20.09.2015 , לשם מימון פרוייקטים להפחתת זיהום אוויר ופליטות שמקורם במבנים ובתשתיות.

פרסומים קודמים בנושא תמיכות  :

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים בפרוייקטים להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית מס 4.41  

פרטי התמיכה:

 

 1. התמיכה בגובה של עד 20%

 2. עלות של כל הצעה לצרכן אנרגיה לא תפחת מ-800,000 ₪ כולל מע"מ.

 3. גובה הסיוע לא יעלה על 3,000,000 ₪ 

 4. יתרון לרשויות בדירוג סוציו אקונומי – 1-5 .

 5. המועד האחרון להגשת בקשות: 3.4.17 עד לשעה 14:00 .

 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים בפרוייקטים להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית מס 4.41 

רשימת הנושאים שבתמיכה:

 

 1. החלפת תאורה לתאורה חסכונית

 2. החלפת מזגנים ישנים

 3. התקנת משאבות חום

 4. התקנת מאווררי תקרה יעילים

 5. החלפת ו/או שידרוג יחידות מיזוג מרכזיות

 6. התקנת מערכת מיזוג תרמו-סולאריות

 7. התקנת מערכות ניהול אנרגיה

 8. התקנת מערכת לאגירת קור

bottom of page