לסביבות ייעוץ

ותכנון בע"מ  

משרד לייעוץ ותכנון סביבתי 

סביבות 

פרוייקטים

בע"מ

משרד הייעוץ "סביבות פרוייקטים בע"מ"  עוסק בייעוץ וניהול פרוייקטים לחסכון באנרגיה והתייעלות בתחום הפסולת ברשויות המקומיות בישראל. הייעוץ וליווי הפרוייקט כוללים תכנון כלכלי, קבלת תמיכות ממשלתיות, ביצוע סקרים וניהול פרוייקטים

Your

Title.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

פרוייקטים לדוגמא

ליווי ניהול אנרגיה סולרית לשם תמיכה כלכלית בפעולות קהילתיות , כולל ניהול הפרוייקט הסולארי וליווי וניהול פרוייקט טיפוח השכונות.  

כולל הגשה וזכייה בקול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. במימון מפעל הפיס, 

הפרוייקט כולל תכנון וליווי מלא של פרוייקט סולארי רחב היקף על גגות מבני הציבור בעיר, 

וכן תכנון אדריכלי וניהול פרוייקט טיפוח שכונות הממומן, מההכנסה הקבועה  מהפרוייקט הסולארי.. 

ניהול פרוייקט להחלפת תאורה בייישובי המועצה האזורית לכיש. 

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון תאורה וניהול פרוייקט החלפת התאורה ביישובי המועצה האזורית.  

ניהול וליווי פרוייקט להקמת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור ביישובי המועצה האזורית שומרון

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון פרוייקט, ליוו ופיקוח. 

פרוייקטים נוספים 

התייעלות וחסכון  במערך הפסולת בעיר רמלה

התייעלות במערך הפסולת בעיריית רמלה: ניתוח מערך הפסולת, ניתוח מסלולי פינוי, בחינת חלופות והמלצות לשם חיסכון כלכלי במערך הפסולת, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה.

הגשת קול קורא לטיפוח שכונות בעיר נתיבות

הגשת תמיכה במסגרת קול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. ההגשה כללה ביצוע תכנית כלכלית ארוכת טווח לחסכון באנרגיה באמצעות שימוש באנרגיה סולרית

scroll

סקר גגות לאנרגיה סולרית והגשת בקשת תמיכה ממשלתית במוא"ז שומרון

ביצוע סקר גגות  וחישוב תפוקה פוטנציאלית, הכנת תכנית כלכלית לביצוע פנלים סולריים על גגות בבעלות המועצה.

מוא"ז אזורית לכיש: הגשת תמיכה ממשלתית בקול קורא להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בדרום הארץ

יצירת קשר ופניות

סביבות פרוייקטים

סביבות פרוייקטים בע"מ 

ליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה

 כתובתנו: 

רח' יד-חרוצים 10 ירושלים

טל:    02-5612574

פקס: 153-25612574

mail@svivot.pro

שם.NAME *

דוא"ל.EMAIL *

הודעה.MESSAGE

 
  • Facebook

 סביבות פרוייקטים בע"מ,  משרד לייזום וניהול פרוייקטיים,  ליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה. 

רח' יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148  טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.pro

SVIVOT ENVIRONMENTAL PROJECTS LTD,   10 Yad-Harutzim St', Jerusalem, Israel

Tel: 972-2-5612574 ,  Email: mail@svivot.pro