top of page

סביבות 

פרוייקטים

בע"מ

transp_logo_edited.png

משרד הייעוץ "סביבות פרוייקטים בע"מ"  עוסק בייעוץ וניהול פרוייקטים לחסכון באנרגיה והתייעלות בתחום הפסולת ברשויות המקומיות בישראל. הייעוץ וליווי הפרוייקט כוללים תכנון כלכלי, קבלת תמיכות ממשלתיות, ביצוע סקרים וניהול פרוייקטים

פרוייקטים לדוגמא

ליווי ניהול אנרגיה סולרית לשם תמיכה כלכלית בפעולות קהילתיות , כולל ניהול הפרוייקט הסולארי וליווי וניהול פרוייקט טיפוח השכונות.  

כולל הגשה וזכייה בקול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. במימון מפעל הפיס, 

הפרוייקט כולל תכנון וליווי מלא של פרוייקט סולארי רחב היקף על גגות מבני הציבור בעיר, 

וכן תכנון אדריכלי וניהול פרוייקט טיפוח שכונות הממומן, מההכנסה הקבועה  מהפרוייקט הסולארי.. 

The Kidron Valley 2014-8-11-19:20:45
ניהול פרוייקט להחלפת תאורה בייישובי המועצה האזורית לכיש. 

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון תאורה וניהול פרוייקט החלפת התאורה ביישובי המועצה האזורית.  

גג ברכה שומרון.png
ניהול וליווי פרוייקט להקמת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור ביישובי המועצה האזורית שומרון

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון פרוייקט, ליוו ופיקוח. 

230px-Shomron_Regional_Council.JPG

פרוייקטים נוספים 

התייעלות וחסכון  במערך הפסולת בעיר רמלה

התייעלות במערך הפסולת בעיריית רמלה: ניתוח מערך הפסולת, ניתוח מסלולי פינוי, בחינת חלופות והמלצות לשם חיסכון כלכלי במערך הפסולת, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה.

הגשת קול קורא לטיפוח שכונות בעיר נתיבות

הגשת תמיכה במסגרת קול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. ההגשה כללה ביצוע תכנית כלכלית ארוכת טווח לחסכון באנרגיה באמצעות שימוש באנרגיה סולרית

scroll

סקר גגות לאנרגיה סולרית והגשת בקשת תמיכה ממשלתית במוא"ז שומרון

ביצוע סקר גגות  וחישוב תפוקה פוטנציאלית, הכנת תכנית כלכלית לביצוע פנלים סולריים על גגות בבעלות המועצה.

מוא"ז אזורית לכיש: הגשת תמיכה ממשלתית בקול קורא להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בדרום הארץ

יצירת קשר ופניות

סביבות פרוייקטים

סביבות פרוייקטים בע"מ 

ליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה

 כתובתנו: 

רח' יד-חרוצים 10 ירושלים

טל:    02-5612574

פקס: 153-25612574

transp_logo.png
contact
bottom of page